CLB

De directe partner waar De Ast mee samenwerkt is het Vrij CLB van Poperinge.

Zij staan in voor het uitvoeren van de verplichte taken  zoals medisch toezicht, opvolgen van de leerplicht (spijbelen) en het nemen van maatregelen in geval van besmettelijke ziekten.

Daarnaast doen de CLB-medewerkers  heel sterk aan  schoolondersteuning. Samen met het schoolteam zoeken ze naar de meeste geschikte aanpak voor  een schoolse of voor  een opvoedkundige zorgvraag van uw dochter of  zoon. Daarbij adviseren en ondersteunen ze de personeelsleden van de school of treden op als tussenpersoon wanneer een samenwerking  met een externe dienst  aangewezen  blijkt te zijn.

Het CLB werkt vooral ten behoeve van de individuele leerling met een hulpvraag en helpt zoeken naar antwoorden voor problemen binnen de vier volgende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, gezondheid en welbevinden.

Zowel ouders, leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Dit kan via de school (een leerling vraagt een gesprek aan met een CLB-medewerker) of rechtstreeks bij het CLB.

 

Contactgegevens:

Vrij CLB Poperinge
Rekhof 22
8970 Poperinge
057 – 33 43 28
info@clb-poperinge.be

http://www.vclb-west.be