Doelgroepen

De Ast is een school voor buitengewoon secundair onderwijs Opleidingsvorm 3, type basisaanbod, type 3 en type 9.

De Opleidingsvorm 3 geeft een sociale vorming en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leer- en werkmilieu.
Inschrijven kun je met een verslag opgemaakt door het CLB.

  • Type basisaanbod is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculim met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  • Type 3 is voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis.
  • Voor Type 9 bieden we onderwijs aan voor leerlingen met een normale begaafdheid waarvan hun autisme les volgen in het gewoon onderwijs niet mogelijk maakt. We vertrekken steeds vanuit de individuele zorgvraag van de leerling om onderwijs op maat aan te bieden.