Leerlingenraad

De leerlingenraad is ideaal  om te leren constructief meedenken en je mening te verwoorden  over onderwerpen die alle leerlingen  en medewerkers aanbelangen.

Vanuit de leerlingenraad willen we de leerlingen een aantal taken/rechten geven:

  • Mee weten: op de hoogte zijn van wat er in en ronde de school gebeurt.
  • Mee denken: mee zoeken  naar manieren om te werken aan een aangename hartelijke en kwaliteitsvolle school.
  • Mee praten: meningen uiten, een open dialoog aangaan met alle betrokken partijen.
  • Mee beslissen: inspraak hebben in thema’s die hen raken.
  • Mee doen: na dialoog komen tot handelen en zo ervaren dat ze echt mee-werken aan onze school en zien dat er iets verandert waarvoor ze mee verantwoordelijk zijn.

 

Begeleidende leerkrachten: Deborggrave Heikki en Vandoorne Hilde