Ouderraad

Ouders hebben in vertrouwen hun dochter of zoon ingeschreven op onze school. Ze zijn dan ook sterk betrokken partners. We willen hen informeren maar ook de kans geven om hun bevindingen aan ons mee te delen. Daarnaast is het zeer wenselijk dat ouders meedenken over de visie van de school. Hun tips en bedenkingen zijn zeer belangrijk bij het nemen van beslissingen. Ouders kunnen problemen signaleren en daarbij hun mening formuleren.
Dat alles doen we in de ouderraad.
Lid zijn van de ouderraad betekent dat je één keer per trimester aanwezig bent op een vergadering.
Deze overlegmomenten gaan meestal door op een dinsdag om 19.00u.
De ouderraad ondersteunt ook de werking van de school door  activiteiten te organiseren

Onze voorzitter is Ellen Debruyne, de penningmeester is Sarah Vandewalle.
Als ouder is het steeds mogelijk om je via het secretariaat van de school op te geven als lid van de ouderraad.

Voor meer info verwijzen wij u graag naar deast@vsop.be