Doelgroep

Samen sterk

Voor leerlingen die normaal begaafd zijn, maar die bepaalde zorg- of begeleidingsbehoeftes hebben, is het niet altijd evident aangepast secundair onderwijs te vinden.

VSO Poperinge en de Sint-Maartensscholen Ieper slaan de handen in elkaar om secundair onderwijs en begeleiding aan te bieden op maat van leerlingen met specifieke zorgnoden. Dankzij deze samenwerking krijgen leerlingen type 9 en type 3 de lessen, de zorg en de extra omkadering die ze nodig hebben.

We zorgen voor een huiselijke sfeer en brengen de leerlingen de leertechnieken en sociale vaardigheden bij waarmee ze op hun eigen tempo een volwaardig diploma TSO of BSO kunnen halen dat aansluit bij hun intellectuele capaciteiten, vaardigheden en interesses.

 

TYPE 9

Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid.

 

TYPE 3

Voor leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben. Het gaat om een of meerdere van deze stoornissen: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gedragsstoornis in enge zin, angststoornis, stemmingsstoornis, hechtingsstoornis.

 

 

Je hebt een attest voor opleidingsvorm 4 (OV4) type 9 of type 3 nodig dat uitgeschreven werd door het CLB van de vorige school.