Structuur

Observatiejaar

In principe duurt deze fase één schooljaar.  De leerlingen krijgen naast Algemene Sociale Vorming ook Beroepsgerichte Vorming. Deze BGV geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt.

Toelatingsvoorwaarde  : Attest Basisaanbod (type 1) ,type 3 en type 9 - opleidingsvorm 3

Algemene vakken = 16u

GASV GDL RE ICT CREA LS LO
7u 2u 2u 1u 1u 1u 2u

Praktijk = 16u

LOGISTIEK TUINBOUW HOUT GROOTKEUKEN LOODGIETEN VEILIGHEID
3u 3u 3u 3u 3u 1u

 

Opleidingsfase

Deze fase duurt ten minste twee volledige schooljaren.
In de opleidingsfase worden de basistechnieken van het beroepsprofiel  als losse delen stap per stap aangeleerd.

In deze fase kan de leerling nog opteren voor een andere opleiding. Een leerling die kiest voor de opleiding grootkeukenmedewerker moet medisch geschikt zijn bevonden en een geschiktheidverklaring van een arts indienen.

Algemene vakken = 11u

  Gasv RE GDL ICT CREA LS LO
2de jaar 3u 1u 2u 1u 1u 1u 2u
3de jaar 5u - 2u 1u 1u - 2u

Beroepsgerichte vorming = 21u

Logistiek 10u Tuinbouw 18u Hout 20u Grootkeuken 11u Loodgieten 11u
Maaltijdzorg 4u bloemschikken 2u veiligheid 1u GK-Technieken 3u Alg.technieken 5u
logistiek zorg 7 veiligheid 1u     Maaltijdzorg 4u Lassen 4u
            Onderhoud 3u Veiligheid 1u

 

Kwalificatiefase

Deze fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Het veranderen van opleiding in de loop van de kwalificatiefase is niet mogelijk, tenzij mits verlenging van de studieduur, waardoor twee volledige schooljaren in de kwalificatiefase van dezelfde opleiding gevolgd worden.

In de kwalificatiefase worden de aangeleerde technieken geïntegreerd in een totale oefening waarbij de realiteit van de werkvloer zo veel als mogelijk wordt benaderd.Tijdens de stages is er contact met de bedrijfswereld. Daar kun je de aangeleerde technieken toepassen of kom je in contact met technieken eigen aan het bedrijf. Ook het sociaal contact met werkgever en werknemers is een rijke ervaring.

Algemene vakken = 10u

  GASV GDL ICT LO
4de en 5de jaar 5u 2u 1u 2u

 

Beroepsgerichte vorming = 22u

Logistiek 7u  Tuinbouw 19u Hout 21u Grootkeuken 17u Loodgieten 17u
Maaltijdzorg 4u Bloemschikken 2u veiligheid 1u Gk-Technieken 1u lassen 4u
logistiek zorg 4u veiligheid 1u     Maaltijdzorg 4u veiligheid 1
Praktijk op verplaatsing 7u                
                   
   

Stages

4de jaar 3 weken
5de jaar  2 x 3 weken

 

Integratiefase

Alternerende beroepsopleiding

Wat is de alternerende beroepsopleiding? (ABO)
Het ABO is een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.
Het helpt jongeren om de overgang van school naar werk vlotter te laten verlopen. De jongere volgt 3 dagen per week onbezoldigde werkervaring in een bedrijf . De overige 2 dagen bestaat uit  aanvullende beroepsgerichte en algemene sociale vorming op school.
Het is de bedoeling dat jongeren effectief ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt, liefst in het  bedrijf waar hun ABO-opleiding plaatsvond. De volledige begeleiding gebeurt door het begeleidingsteam van de school. Elke jongere wordt individueel gevolgd door een trajectbegeleider. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het bedrijf , de school, de jongere/ ouders en externe diensten .

 

Wat zijn de voordelen voor de jongere?

  • Tijdens de opleiding is de jongere reeds ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende en loopt zijn beroepsinschakelingstijd met behoud van   kinderbijslag.
  • Jongeren die de opleiding afmaken hebben recht op een motivatiepremie van 500€.
  • De opgedane werkervaring verhoogt de kans op tewerkstelling.

Wat zijn de voordelen voor het bedrijf?

  • Het bedrijf krijgt de kans om op een kosteloze wijze iemand op te leiden.
  • Het bedrijf kan rekenen op de samenwerking met de trajectbegeleider.
  • Het bedrijf heeft bij tewerkstelling recht op een Vlaamse Ondersteuningspremie
  • Frans als tweede taal + Heftruckopleiding
2 dagen les/week Les op school : 7u algemene vakken / 7u beroepsgerichte vorming
3 dagen/week Werkervaring