Begeleiding door leerkrachten

Binnen onze school volgt het team van leerkrachten de leerlingen van zeer dichtbij op. Alle leerkrachten kennen de leerlingen persoonlijk, weten wat hun sterke kanten zijn en waar hun werkpunten liggen.

Daarnaast heeft elke klasgroep een klastitularis. De titularis volgt de leerlingen van zijn/haar klas van dichtbij op. Tijdens oudercontacten zijn zij de aanspreekpersoon. Doorheen het schooljaar houden zij vinger aan de pols en eventuele problemen worden aangepakt en/of doorgegeven aan het zorgteam. 

Leerlingen die een extra nood hebben op vlak van leerbegeleiding, kunnen beroep doen op een GASV-leerkracht met een uur bijscholing en begeleiding. Deze begeleiding kan zowel in groep als individueel gebeuren en in dat begeleidingsmoment kan aandacht besteed worden aan zowel remediëring (bvb ondersteuning voor rekenen, herkansing rijbewijs) als aan uitbreiding  (bvb een uur Frans).