Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam speelt in op de ondersteuningsbehoefte van zowel individuele leerlingen als leerkrachten.

Ze bieden deze ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding en klasbegeleiding.

Als individueel begeleider volgen ze het functioneren van de leerling op door contact met de klastitularis en leerlingbegeleiding, aanwezigheid op klassenraden, opvolging van het LVS, contact met de context (thuis, externe diensten, stageplaats…) en door het bewaken van het welbevinden van de leerling op school.

Zo krijgen leerlingen met specifieke zorgvragen (zoals leerlingen met autisme of gedragsstoornis) de ondersteuning die ze nodig hebben